DARRA MUSIK OCH DANS

EN ÖPPEN MÖTESPLATS FÖR UNGA

HOS OSS FÅR BARN OCH UNGA TA DEL AV AKTIVITETER I EN INKLUDERANDE MILJÖ. VI ÄR VERKSAMMA INOM OMRÅDEN SOM IDROTT, MUSIK, DANS OCH KULTUR. VÅR VERKSAMHET SYFTAR TILL ATT SKAPA BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR TILL EN VÄRDEFULL FRITID FÖR ALLA